Alla måste vi försöka bidra till att vår miljö förbättras. Allt från att sortera soporna i hemmet till att avfallssortera på arbetsplatserna, m.m. m.m. Ett bra "miljötänk" kommer vi att få, om vi som föräldrar tidigt engagerar våra barn i miljöfrågorna. Viktigt är också att fler arbetsgivare utbildar och informerar sin personal. Iso 14001 är en miljö-certifiering som kommer att utföras.

Vid de flesta entreprenader upprättas en arbetsmiljöplan/miljöpolicy. Se vår mall under fliken